MONTECHnz s.r.o. montáž a výroba plastových a hliníkových okien,
dverí, roliet, žalúzií, sieťok proti hmyzu, výkladov, terás, garážových brán,
zastrešení a zimných záhrad...
 

 
Od začiatku aplikácie plastových okien a dverí na Slovensku
sa zaoberáme predajom týchto výrobkov. Naše, dnes už bohaté skúsenosti sú odrazom intenzívneho priameho styku
s ľuďmi, poznania ich očakávaní a konkrétnych potrieb pri realizácii. Vieme v každej situácii technicky poradiť, keďže sme odskúšali výrobky viacerých výrobcov so zámerom dopracovať sa vždy k vyššej kvalite a spoľahlivosti.

Postupom času sortiment plastových okien a dverí sme obohatili
ďalšími, z hľadiska realizácie náročnejšími výrobkami pre budovanie zimných záhrad a presvetlených objektov
pre rôzne účely.

V priebehu doby, vývoj uvedených výrobkov priniesol tiež významné zmeny.
Dnes dostupný sortiment nám umožní ponúknuť pre každý účel viacero alternatív. Popri konštrukčných zmenách výrobkov z plastov sa vytvára priestor pre výrobky z hliníka, hlavne však veľmi účelná kombinácia hliníka s plastom.

Máme silné pozadie dodávateľských štruktúr, spoľahlivú logistiku

a v sídle firmy dostatočné pozadie na plynulé plnenie záväzkov. Celý tento systém sme budovali vo vedomí, aby
sme minimalizovali priebežné doby realizácie procesu od objednania, až po ukončenia montáže, veď väčšina nami predávaných výrobkov sa vyrába jednotlivo, vždy podľa miestneho zistenia.

Aplikácia väčšiny nami predávaných výrobkov
súvisí okrem iných výhod predovšetkým s úsporami energií, tak ako v prípade dodatočných izolácií obvodových murív. Preto v prípade potreby sme pripravení sprostredkovať overených dodávateľov aj na túto činnosť.

Naša obchodná filozofia spočíva v spoľahlivosti pri poskytovaní všetkých služieb
k plnej spokojnosti zákazníkov. Vieme, že nie každý zákazník je odborníkom v danej oblasti, preto veľmi dôsledne informujeme o pomere ceny a úžitkovej hodnoty zvolených alternatív, vzhľadom na dlhodobé vlastnosti výrobkov.